ابر برچسبها

تبادل لینك لینک4 - تبادل لینك اتوماتیكAdmin Logo
themebox Logo
نویسنده :mohammad american
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-10:49 ق.ظ

سوال

نویسنده :mohammad american
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-10:42 ق.ظ

بگو مگه مجبوری شلواره تنگ بپوشی

نویسنده :mohammad american
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-10:37 ق.ظ

اسپایدر من

نویسنده :mohammad american
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-10:27 ق.ظ

هههههههه

نویسنده :mohammad american
تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-10:16 ق.ظ

خخخخخخخخخ

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:16 ب.ظ

خخخخخخخخخ

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:15 ب.ظ

خخخخخخخخخ

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:13 ب.ظ

فیلم

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:12 ب.ظ

یاس

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:11 ب.ظ

قزوین

نویسنده :mohammad american
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1392-11:09 ب.ظ

دسنشویی

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:51 ق.ظ

ضد حال

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:51 ق.ظ

ضد حال

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:50 ق.ظ

پیغام گیر تلفن شاعران

پیغام گیر تلفن حافظ :

رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور!
تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام
زان زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور!

پیغام گیر تلفن سعدی :

از آوای دل انگیز تو مستم
نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ
فلک را گر فرصتی دادی به دستم

پیغام گیر تلفن فردوسی :

نمی باشم امروز اندر سرای
که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب
چو فردا بر آید بلند آفتاب
پیغام گیر تلفن خیام :
این چرخ فلک عمر مرا داد به باد
ممنون توام که کرده ای از من یاد
رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش
آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

پیغام گیر تلفن مولانا :

بهر سماع از خانه ام رفتم برون، رقصان شوم!
شوری برانگیزم به پا، خندان شوم شادان شوم !
برگو به من پیغام خود، هم نمره و هم نام خود
فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم!

پیغام گیر تلفن بابا طاهر :

تلیفون کرده ای جانم فدایت!
الهی مو به قوربون صدایت!
چو از صحرا بیایم نازنینم
فرستم پاسخی از دل برایت !

پیغام گیر تلفن منوچهری دامغانی :

از شرم به رنگ باده باشد رویم
در خانه نباشم که سلامی گویم
بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت
زان پیش که همچو برف گردد رویم!

پیغام گیر تلفن نیما (در خانه ای که در یوش بود) :

چون صداهایی که می آید
شباهنگام از جنگل
از شغالی دور
گر شنیدی بوق
بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم
در فضایی عاری از تزویر
ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه
پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

پیغام گیر تلفن نیما (در زمانی که در تهران زندگی می کرد) :

آی آدم ها!
كه اندرپشت خط
در انتظار پاسخی هستید !
یك نفر هم، اینك اندر خانه ی ما نیست!
كه پاسخ گوی الطاف شما باشد.
اگر با دست و پای دائم از چنگ فضای سرخ ناامنی
و این دریای تندوتیره و سنگین كه می دانید
رها گشتم
و سوی خانه برگشتم
سلامی گرم خواهم داد در پاسخ
محبت های بسیار عزیزان را...

پیغام گیر تلفن شاملو :

بر آبگینه ای از جیوه ء سکوت
سنگواره ای از دستان آدمیت
آتشی و چرخی که آفرید
تا کلید واژه ای از دور شنوا
در آن با من سخن بگو
که با همان جوابی گویم
تانگاه که توانستن سرودی است

پیغام گیر تلفن سایه :

ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان
دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان
گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد
به حقیقت با تو همراز شوم بی نیاز کتمان

پیغام گیر تلفن فروغ :

نیستم... نیستم... اما می آیم... می آیم... می آیم
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار می آیم. می آیم. می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند
سلامی دوباره خواهم داد ...
پیغام گیر تلفن شاعران شعر نو :

افسوس می‌خورم
چون زنگ میزنی
من خانه نیستم که دهم پاسخ تو را
بعد از صدای بوق
برگو پیام خود
من زود می‌رسم
چشم انتظار باش ...

 

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:47 ق.ظ

بدون شرح

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:46 ق.ظ

تفاوت

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:45 ق.ظ

گوش

این دخترایی که گوششونو از مقنعه میندازن بیرون منظورشون چیه ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مشکل شنوایی دارن یا میخوان بگن ما گوش داریم شما ندارین ؟؟؟؟ :))

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:45 ق.ظ

بدون شرح

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:44 ق.ظ

دید زدن

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:43 ق.ظ

بدون شرح

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:42 ق.ظ

بذو

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:41 ق.ظ

کارگر

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:40 ق.ظ

رستمو سهراب

چنین گفت رســتم  به سهـــراب یل

که من آبـــرو دارم انــــــدر محـــل

مکن تیز و نازک ، دو ابـروی خود

دگر سیخ سیـخی مکن؛ مـوی  خود 

 

شدی در شب امتــــــحان  گرمِ چت

بروگــمشو ای خــاک بر آن سـرت

اس ام اس فرستادنت بس نبــــــــود

که ایمـیل و چت هم به ما رو نمـود

 

رهـا کن تو این دختِ افراسیــــــاب

که مامش ترا می نمــــاید کبــــــاب

اگر سر به سر تن به کشتن دهیـــم

دریغـــا پسر، دستِ دشــمن دهیـــم

 

چوشوهر دراین مملکت کیمــیاست

زتورانیان زن گرفتـــــن خطـــاست

خودت را مکن ضــــایع از بهــراو

به دَرست بـــپرداز و دانش بجـــــو

 

دراین هشت ترم،ای یلِ با کـلاس

فقـط هشت واحد نمـودی تو پاس

توکزدرس ودانش، گریزان بـُدی

چرا رشــته ات را پزشـکی زدی

 

من ازگـــــــــور بابام، پول آورم

که هــرترم، شهـریه ات را دهـم

من از پهلــــــوانانِ پیــشم  پـــسر

ندارم بجــز گرز و تیـــغ و ســپر

 

چو امروزیان،وضع من توپ نیست

بُوُد دخل من هفـده و خرج بیست

به قبـض موبایلت نگـه کرده ای 

پــدر جــــد من را در آورده ای

 

مسافر برم،بنـده با رخش خویش

تو پول مرا می دهی پای دیـــش

مقصّر در این راه ، تهیمیــنه بود

که دور از من اینگونه لوست نمود

 

چنیـن گفت سهـراب، ایـــول پـدر

بُوَد گفـــته هایت چو شهـد وشکر

ولـی درس و مشق مرا بی خیـال

مزن بر دل و جان من ضــد حال

 

اگرگرمِ چت یا اس ام اس شویــم

ازآن به که یک وقت دپرس شــویم

 

 

 

نویسنده :mohammad american
تاریخ:پنجشنبه 21 شهریور 1392-12:39 ق.ظ

ترول